Partij voor de Dieren Maastricht : is er wel een plan voor de natuur bij Fort Willem?

De ontvangstruimte voor bezoekers bij Fort Willem  die een aantal jaar geleden is gebouwd heeft nog maar weinig nut gehad, en in het gebied zijn er nog nauwelijks rondleidingen geweest, zo stelt Partij voor de Dieren. De partij maakt zich zorgen om de plek. Heeft de gemeente wel genoeg oog voor de natuur in het gebied?

In het gebied rondom het Fort Willem leven talloze vleermuizen. Als de beschermde dieren in winterslaap zijn - tussen september en mei -  zijn rondleidingen hoe dan ook uitgesloten. In de rest van het jaar kán het wel, maar gebeurt het ook niet - zo stelt de Partij voor de Dieren. De reden:  de droge gracht wordt overwoekerd door brandnetels, ander onkruid en braamstruiken. 

Foto: Otter

Die wilde begroeiing is ook nog eens slecht voor de muurhagedis. Die beschermde diersoort huist nu nog alleen in andere delen van het Frontenpark maar zou door de aangelegde verbindingen ook bij Fort Willem een plek kunnen gaan vinden. Voor de stichtingen die zich inzetten voor het behoud van Fort Willem is het een teleurstellende zaak, meent Partij voor de Dieren Maastricht die zich zorgen maakt over het gebied.

De partij wil graag weten of de gemeente wel een status bijhoudt van welke soorten vleermuizen  er in het gebied leven en of er kan worden onderzocht  hoe de beplanting professioneel en verantwoord kan worden beheerd .

Foto: Otter