Onderzoek naar kernkindcentrum in Kumulusgebouw

Er is onderzocht in hoeverre het haalbaar is om het integraal Kindcentrum Samen Wyck in het monumentale Kumulusgebouw in Wyck te vestigen. Het pand aan de Sint Maartenspoort zou het enige geschikte pand zijn om de vier locaties, waar de school en opvang nu zijn gevestigd, onder te brengen. Daarnaast moet het plek bieden aan zorg met onderdelen van Radar en Xonar.

Adviesbureau Hevo onderzocht de locatie en kwam tot een aantal conclusies. Zo zou het gebouw allereerst een grondige verbouwing moeten ondergaan om te kunnen voldoen in de functie en capaciteit voor onderwijs en zorg. Daarnaast blijkt dat de huurlasten en exploitatiekosten gedragen kunnen worden door de gebruikers. Als alle partijen binnen het kindcentrum uiteindelijk gevestigd zijn, is er zelfs nog 380 vierkante meter ruimte voor andere gebruikers die passen binnen het concept.

De besturen van MosaLira, Samen Spelen, Xonar en Radar hebben zich positief uitgesproken over de uitkomsten. Het rapport van Hevo is gedeeld met de gemeente Maastricht.


Meer nieuws