Onderzoek MUMC+: deltavariant vele malen minder besmettelijk dan gedacht

Uit onderzoek, verricht in het Maastricht UMC+, blijkt dat de deltavariant van het coronavirus veel minder besmettelijker is dan voorheen werd gedacht. 

Na een Chinese studie ging men er lang van uit dat mensen die de deltavariant oplopen duizend keer meer virusdeeltjes bij zich dragen dan patiënten die de alphavariant hadden, het oorspronkelijk Covid-19-virus.  Volgens de Maastrichtse onderzoekers ligt dat getal vele malen lager. Met de deltavariant hebben dragers slechts vier keer zoveel virusdeeltjes bij zich.

De afdeling medische microbiologie van het Maastricht UMC+ onderzocht luchtwegmateriaal van 16.185 mensen. Dat er zo'n groot verschil in onderzoeksresultaat naar voren komt, heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat de Chinese studie zich baseerde op de gegevens van iets meer dan honderd mensen.

Paul Savelkoul, onderzoeksleider en hoofd van het microbiologielab: “We kunnen constateren dat de deltavariant besmettelijker is dan de alphavariant, maar niet in die mate zoals recent gesuggereerd werd. Gelukkig maar omdat met deze besmettingsgraad het huidige arsenaal aan coronamaatregelen volstaat. Daarnaast wordt door deze hogere mate van besmettelijkheid mogelijk meer ziekmakende varianten buiten de deur gehouden.  Het is wel van zeer groot belang dat het testen zoals nu gedaan wordt, gehandhaafd blijft.”

Met de resultaten heeft het Maastricht UMC+ een wereldwijde primeur te pakken.

Ronald van den Hoven