Begroting gemeente 4,3 miljoen in de plus in 2024

De begroting voor de komende jaren is rond. Maastricht sluit, als alles volgens plan verloopt, in 2024 af met 4,3 miljoen euro in de plus.

Met een grote slag om de arm. Er zijn de komende jaren namelijk een hoop onzekerheden, zo meldt wethouder Manon Fokke (PvdA) dinsdagmiddag.

Ravijnjaar
Die slag om de arm heeft vooral te maken met de problemen die ontstaan door het ravijnjaar, zoals wethouder Fokke het noemt. De landelijke regering is op dit moment namelijk nog bezig met het vernieuwen van het gemeentefonds, het potje waaruit de financiering van de gemeente plaatsvindt.

Noodmaatregelen
Die vernieuwing van het gemeentefonds laat al lang op zich wachten. Zo lang, dat de gemeente noodmaatregelen moet treffen voor 2026 en '27. Die noodmaatregelen bestaan uit onder meer uit het verhogen van de onroerende-zaakbelasting (OZB), met één procent. Dit zou per inwoner neerkomen op vijf euro per jaar extra.

Een andere mogelijkheid is dat subsidies die door de gemeente uitgedeeld worden, niet geïndexeerd worden of een vermindering van de indexering op de gemeentelijke werkbudgetten.

Toch is wethouder Fokke wel optimistisch over het geld dat vanuit de landelijke overheid gaat komen.

Ronald van den Hoven