Omwonenden Kruisherenhotel naar de rechter: "Gemeente weigert informatie te verschaffen"

Een groep omwonenden van het Kruisherenhotel is naar de rechter gestapt omdat volgens hen de gemeente Maastricht weigert informatie te verschaffen. 

De omwonenden willen via de rechter afdwingen dat ze alsnog alle opgevraagde informatie ontvangen. Ook is de rechter gevraagd een dwangsom op te leggen voor iedere dag de gemeente de informatie niet stuurt naar de omwonenden.

Woo-verzoek
Op 3 augustus hebben de omwonenden een Woo-(Wet Open overheid)verzoek ingediend. Met dit verzoek vragen ze alle correspondentie en documenten vanaf 1 februari over de bouwplannen op. Ondanks een herinnering van omwonenden, heeft de gemeente nog altijd niets van zich laten horen.

Deadline niet gered
De gemeente laat in een reactie weten dat de deadline inderdaad niet gered is. Volgens een woordvoerder heeft dit te maken met het feit dat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed betrokken moest worden hierbij.

Afhandelen Woo-verzoek
Probleem is volgens de woordvoerder dat "de gemeente verzuimd heeft dit te communiceren met de indiener." Lichtpuntje is volgens de woordvoerder dat de gemeente koerst op 14 november voor het afhandelen van het Woo-verzoek. Dan moeten de indieners de opgevraagde informatie van de gemeente ontvangen.

Niet transparant
De omwonenden willen graag inzicht in de gang van zaken rond de bouwplannen. Volgens hen is de gemeente teruggekomen op eerdere stedenbouwkundige standpunten. Daarom is de besluitvorming volgens de omwonenden niet transparant.

Klagen
Omwonenden van het Kruisherenhotel klagen al langer over de gang van zaken rondom de uitbreiding van het Kruisherenhotel. Eigenaar Oostwegel Collection wil het hotel uitbreiden met 52 kamers, een restaurant en een feestzaal. Ook komt er een luchtbrug die de twee panden met elkaar verbindt en een toren van 21 meter achter het Stuersgebouw. Diverse omwonenden maken zich zorgen over onder meer de afname van privacy met zo'n uitbreiding vlak bij hun woning.

Ronald van den Hoven