Nieuwe werkplek Leger des Heils

Aan de Korvetweg in de Beatrixhaven is gisteren de nieuwe dagbestedings- en re-integratieplaats van het Leger des Heils geopend. Hiermee wordt een doorstart gemaakt nadat de 50/50-store in het Mosae Forum werd gesloten.