Nieuwe techniek moet suikerpatiënten helpen

Prof. dr. Bastiaan de Galan van het Maastricht UMC+ leidt een groot Europees onderzoek naar een nieuwe technologie voor suikerpatiënten. De Europese Unie financiert het project de komende 4 jaar met 5,9 miljoen euro. De nieuwe technologie moet ervoor zorgen dat het voor de suikerpatiënten duidelijker is wanneer en hoeveel insuline ze moeten spuiten.