Nieuwe subsidieregeling voor vrijwilligersorganisaties

Er is een nieuwe vrijwilligersregeling voor vrijwilligersorganisaties: 'Versterken sociale en maatschappelijke basis door vrijwillige inzet'. Deze subsidieregeling moet de basis voor vrijwillige inzet versterken. Tot en met 30 september kan Iedere vrijwilligersorganisatie deze subsidie aanvragen. 

Ronald van den Hoven

Het betreffen de volgende soort initiatieven waarvoor men een aanvraag kan doen. Denk aan he torganiseren van activiteiten, zogenoemde ‘Huiskamers in de stad, maar ook wanneer organisaties kansengelijkheid ondersteunen, ontmoeting in de stad organiseren zoals in de vorm van een sociaal restaurant. Daarnaast komt een initiatief dat zelfredzaamheid en ontplooiing te faciliteert of samenredzaamheid van inwoners versterkt in aanmerking.

Er liepen al twee subsidiemogelijkheden waar men voor het hele jaar nog een aanvraag voor kan doen. Deze spitsen zich toe op het organiseren van een (initiatiefgroep) buurtnetwerkorganisatie die, ten aanzien van de inwoners en de (vrijwilligers)organisaties in de buurt, een verbindende rol kunnen vervullen en  activiteiten van (buurtnetwerk)organisaties en inwoners, gericht op het verbinden en stimuleren van bewoners.