Nieuwe proefdierfaciliteit Maastricht definitief in bestaande locatie

Er komt definitief geen nieuw gebouw voor het proefdiercentrum van de Universiteit en het MUMC+. De inrichting van een nieuwe proefdierfaciliteit wordt ingepast in de reeds bestaande locatie aan de Universiteitssingel. 

Afgelopen jaar bleek tijdens de reeds gestarte renovatie aan het gebouw aan de Universiteitssingel 50 dat de plannen voor een nieuw gebouw van de baan kunnen. Het blijkt namelijk technisch, kwalitatief en financieel haalbaar om nieuwe technieken - o.a. op het gebied van ventilatie - op de oude locatie toe te passen. Het programma van eisen dat was opgesteld voor de nieuwbouw wordt daarmee behouden.

Muizen en ratten

De renovatie van het proefdiercentrum gaat tot 2025 in beslag nemen. Tot die tijd zullen de aanwezige proefdieren niet naar een ander gebouw verhuizen, zij zullen dan slechts intern verplaatst te hoeven worden. In Maastricht gaat het overigens in 95% van de gevallen om muizen en ratten, andere proefdieren die men in Maastricht heeft zijn konijnen, varkens, schapen, geiten, zebravissen en soms cavia’s en hamsters.

Flexibel 

De belangrijkste reden waarom men in het oude gebouw verder wil is de flexibiliteit. Toekomstige aanpassingen zijn in een gebouw waarin meerdere functies zijn ondergebracht namelijk makkelijker te realiseren.  Voor biomedisch onderzoek zullen de komende decennia proefdieren nodig blijven om bijvoorbeeld nieuwe vormen van behandeling of diagnostiek te ontwikkelen, vandaar het plan om te investeren in een nieuwe proefdiervoorziening. Maar het kan bijvoorbeeld zijn dat over enkele jaren het aantal dierproeven zodanig is gedaald dat de vrijgekomen ruimtes bij bestaande laboratoria op dezelfde verdieping kunnen worden getrokken.

Hoe dan ook, zo laat de Universiteit Maastricht verder weten - gaan de inspanningen om het aantal dierproeven en proefdieren terug te brengen onverminderd door. Net als elders zet ook Maastricht in op alternatieve, proefdiervrije methoden in het biomedisch onderzoek.


Meer nieuws