Nieuwe geluidsnormen, na veel discussie, aangenomen door de raad

De nieuwe geluidsnormen, waarbij bij evenementen maar 80 decibel aan geluid geproduceerd mag worden, gemeten vanaf de dichtstbijzijnde gevel, zijn aangenomen door de gemeenteraad.

Eerder was hier al discussie over; organisatoren vreesden zo een afname van de beleving en dat ze hun evenementen in een andere stad onder moesten brengen. Een recent onderzoek van de RUD toonde echter aan dat met 80 decibel bij de eerste gevel er toch nog 100 decibel op het terrein zelf kan worden geproduceerd.

Balans
De raad worstelde met aan de ene kant de leefbaarheid van de inwoners van het centrum en aan de andere kant economisch gewin en de maatschappelijke rol van evenementen. Jos Gorren van partij SAB maakt zich zorgen om de leegloop van evenementen in Maastricht. Zo haalt hij IRONMAN aan en de elfde van de elfde, die beide Maastricht verlaten hebben. 

Gevolgen
Opvallende tegenstander van het beleid was coalitiepartij Partij Veilig Maastricht. Raadslid Bert Garnier zei dat de gevolgen van het beleid duidelijker moeten zijn voordat ze hiermee instemmen. 

Nol Beckers van het CDA vindt het belangrijk de balans in de stad te bewaren, maar zegt ook: "We kunnen niet iedereen tevreden stellen."

Uitzondering
D66 vroeg om een extra mogelijkheid in het voorstel, waarbij voor bepaalde evenementen een uitzondering gemaakt kon worden op de 80 decibel; de raad was het hier niet mee eens.

Uiteindelijk werd het maximum van 80 decibel met 31 stemmen vóór en zes stemmen tegen aangenomen.


Meer nieuws