Nieuwe aanpak begeleiding maatschappelijke zorg

Mensen zolang mogelijk thuis laten wonen en de kosten van maatschappelijke zorg zo laag mogelijk houden in tijden van personeelskrapte. Dat is de insteek van de nieuwe aanpak die de gemeente gaat inzetten bij de begeleiding van hulp in het kader van de wet maatschappelijke zorg.

Snelle hulp

De nieuwe aanpak betekent dat zorgpartijen bij een aanvraag niet meer hoeven te wachten op gemeentelijk vooronderzoek, maar direct aan de slag gaan met hulp gedurende maximaal dertien weken. Daarna kan eventueel maatwerk volgen. De koerswijziging maakt niet alleen dat aanvragers sneller geholpen worden maar ook dat er gericht gekeken wordt naar de mogelijkheden van de cliĆ«nt zelf en zijn/haar omgeving. Ook moet daardoor het aanvraag-traject minder omslachtig worden. 

Hulpmiddelen

Bij de aanvraag voor voor huishoudelijke hulp komen inderdaad strengere regels. Het plan was al eerder geopperd maar wordt nu ook ten uitvoer gebracht. Om de huishoudelijke hulp alleen beschikbaar te houden voor wie dat echt nodig heeft, wordt per aanvraag gekeken op welke manieren de aanvrager zelf zijn huis kan blijven schoonmaken. Bijvoorbeeld door het inzetten van wat aanpassingen of het verstrekken van hulpmiddelen. Op dit moment wachten in totaal 530 inwoners op huishoudelijke hulp. De nieuwe maatregel moet deze druk gaan verhelpen.