Nieuw standpunt ondernemers inzake MAA

In een paginagrote advertentie begin mei liet een groot aantal Maastrichtse hotels nog weten dat Maastricht Aachen Airport cruciaal voor de infrastructuur is en nooit verloren mag gaan.
In een nieuwe advertentie, waarbij nu ook het MECC, Maastricht Marketing en Centrummanagement betrokken zijn, wordt gesproken van een kleinschalig regionaal vliegveld met respect voor de omgeving.

Volgens Maastricht Marketing heeft deze ommezwaai te maken met het besef dat geluidsoverlast door vliegtuigen niet goed is voor de regionale economie. 

“Wat mij betreft is de discussie rond de toekomst van Maastricht Aachen Airport onder druk verworden tot een eenzijdige en geïsoleerde discussie en gaat deze voorbij aan de meest existentiële vraag: Wat heeft Limburg nodig om zich verder te kunnen ontwikkelen tot een welvarend en toonaangevend kennisgebied? Dat zijn onder meer verbindingen. We moeten internationaal optimaal ontsloten worden om onze kennisinstellingen, innovatieve bedrijven en initiatieven als een Einstein Telescope - en het daarmee verbonden zakelijk verblijf - te laten renderen”, laat directeur Leontien Mees van Maastricht Marketing weten. 

Randvoorwaarde zou volgens haar moeten zijn dat de bereikbaarheid op alle schakeringen optimaal is. Daarnaast is ook de leefkwaliteit van cruciaal belang. “De hoge kwaliteit van leven is onze belangrijkste troef in het aantrekken van kenniswerkers, kwalitatief verblijfstoerisme en in het creëren van (bewoners tot) ambassadeurs. Daarmee is het een van de belangrijkste bouwstenen in het versterken van ons vestigingsklimaat”, aldus Mees.

In de afgelopen periode heeft Maastricht Marketing met veel uiteenlopende partijen gesproken, zoals Visit Zuid-Limburg en KHN (Zuid-Limburg en Maastricht & Heuvelland, HISWA/Recron etc.). “En we zijn het hierover eens: het ontbreekt aan een goed scenario! Het toont lef dat de Maastrichtse hotels een beweging hebben gemaakt en nu een genuanceerder standpunt innemen”, verklaart de directeur van Maastricht Marketing.