Nieuw bestuur presenteert akkoord: ook SAB tekent mee

Dinsdagmiddag is in Trefcentrum Wittevrouwenveld het coalitieakkoord van de partijen gepresenteerd, die samen het nieuwe stadsbestuur gaan vormen. Meest opvallende was dat SAB, de partij van Jos Gorren, ook meetekent.

De eenmansfractie levert, in tegenstelling tot de andere zeven partijen, geen wethouder. “Ik hoopte op een wethouder specifiek voor armoede, maar de rest van de partijen wilde dit probleem toch op een andere manier oppakken.” Een specifieke doelstelling rondom dit thema, bijvoorbeeld het terugbrengen van armoede (zoals in het vorige coalitieakkoord) ontbreekt dit keer.

Dat SAB officieel in de coalitie komt, verandert volgens Gorren niets aan zijn stemgedrag in de gemeenteraad. “Ik vind die verdeling coalitie-oppositie maar niets. De afgelopen twee bestuursperiodes vocht men elkaar de tent uit. Je moet er echter samen zijn voor het volk en niet per se goede ideeën afschieten van de oppositie, als je onderdeel van de coalitie bent.”

Gorren zelf was niet aanwezig tijdens de presentatie van het coalitieakkoord, in tegenstelling tot de nieuwe wethouders Johan Pas (D66), Manon Fokke (PvdA), Frans Bastiaens (Senioren Partij), Anita Bastiaans (Volt), John Aarts (VVD), Alex Meij (Partij Veilig Maastricht) en Niels Peeters (CDA). Opvallend is dat Manon Fokke de belangrijke portefeuille van financiën overneemt van John Aarts.

In het coalitieakkoord staan voor twaalf onderwerpen de belangrijkste ambities opgesomd. Een hoop ambities zijn voortzettingen uit de vorige bestuursperiode, andere zijn weinig concreet en laten nog een hoop bewegingsruimte open.

Maar er zijn natuurlijk uitzonderingen, vooral op het gebied van veiligheid en leefbaarheid: het aantal boa’s op straat wordt uitgebreid, waarbij de inzet ervan in de nacht opnieuw wordt ingevoerd. Ook op het gebied van dierenwelzijn wordt er meer gehandhaafd. En de hondenbelasting wordt daarnaast verlaagd tot een kostendekkend niveau; de vervuiler moet vooral betalen.

Op het gebied van cultuur: in 2024 komt er een Maastrichtjaar, om de verbindende kracht van cultuur een impuls te geven en er wordt gekeken naar hoe de Bonbonniere weer een vitale rol kan spelen in de stad. Hier leest u het hele akkoord.

Frans Bastiaens, die voorop ging in de vorming van een bestuur, zegt dat ook vele wensen van de oppositiepartijen zijn meegenomen in het akkoord. Hij merkt tevens op dat de komende tijd de gemeentelijke organisatie op orde zal worden gebracht. “Daar hebben we de hele bestuursperiode wel voor nodig. Hier moeten we iets aan doen om de rol als overheid goed te kunnen vervullen.”

Komende maandag buigt de gemeenteraad zich over het coalitieakkoord.

Foto's: Laurens Bouvrie