Niels Peeters nieuwe wethouder en (tijdelijke) opvolger van Vivianne Heijnen

Ondanks het indienen van een motie door diverse oppositiepartijen tegen het aanstellen van een nieuwe wethouder om de resterende raadsperiode van Vivianne Heijnen op te vangen, stemde een raadsmeerderheid van 23 stemmen in de raad hier tegen. Dat betekende ook de beëdiging van CDA- raadslid Niels Peeters als nieuwe wethouder. De tijdelijke opvolger namens het CDA van Heijnen zet haar portefeuille voort met daarin Economie, (Eu)regionalisering, Wonen en Sociale Innovatie.

Diverse oppositiepartijen, PvdA, PVV, Liberale Partij Maastricht, Groep Gunther en Groep Maassen steunden de motie van de Partij Veilig Maastricht waarmee zij stelling namen tegen het aanstellen van een nieuwe wethouder om de resterende raadsperiode van Vivianne Heijnen op te vangen. De CDA-politica verlaat het college omdat zij de functie van staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat in het nieuwe kabinet gaat vervullen. De oppositiepartijen stellen dat er in deze tijd financiële offers worden gevraagd in diverse branches en dat nu het stadsbestuur zelf aan de beurt is. Bovendien zijn zij van mening dat andere wethouders de taken van Heijnen voor de laatste maanden beter kunnen overnemen, omdat zij sowieso over meer voorkennis beschikken dan een opvolger, die nog ingewerkt zou moeten worden.

Toch werd er deze avond door een raadsmeerderheid tegen de motie gestemd. De belangrijkste reden daarvoor was met name het feit dat de dossiers binnen de portefeuille van Heijnen aandacht en voortzetting vragen. Ook het college greep de kans om dit te benadrukken. Wethouder Frans Bastiaens sprak namens het bestuur tijdens de vergadering en benadrukte dat "het college ermee gebaat is als er een nieuwe wethouder komt en de vacature dus wordt ingevuld."

Vorig jaar waren een hoop partijen ook al tegen het aanstellen van een nieuwe zesde wethouder, toen Jim Janssen zijn functie neerlegde. Die kwam er toen wel. Evenals driejaar geleden toen Mara de Graaf als wethouder stopte en Anita Bastiaans haar opvolgde.