Nazareth krijgt boost op woninggebied: 'We willen meer zoals Sint-Pieter worden'

Met de onthulling van een bijenhotel werd vanmiddag in Nazareth stilgestaan bij de oplevering van 28 levensloopbestendige nieuwbouwwoningen en de start van de renovatie van nog eens 91 huizen. De buurt heeft lang gewacht voordat er eindelijk veranderingen werden toegepast. De renovatie liet achttien jaar op zich wachten. 

"We willen eigenlijk een beetje zoals Sint-Pieter worden", spreekt May Voorjans, vertegenwoordiger van de huurders in Nazareth, hoopvol. Doordat renovaties en de bouw van nieuwe huizen lang op zich lieten wachten, was er weinig aantrekkingskracht voor mensen om zich te vestigen in de wijk. "En dan krijg je verpaupering", zo stelt May. 

Nationaliteiten
Met de veranderingen die corporatie Woonpunt doorvoert, lijkt er weer licht aan de horizon te komen. Desondanks is er nog wel een vurige wens. "Er wonen in onze wijk 53 nationaliteiten. Alles wordt hier op een hoop gegooid. Ik hoop dat er ook weer wat Nederlanders bij worden geplaatst, want je moet soms handen en voeten gebruiken om met elkaar hier te communiceren. Zou het wel eens lekker vinden om me in het plat tegen mensen verstaanbaar te maken", aldus Voorjans.

Cheque
Naast het bijenhotel dat werd onthuld, schonk bouwbedrijf Van Heur, dat verantwoordelijk was voor de nieuwbouwwoningen, Nazareth nog 1.250 euro. Deze wordt ingezet voor de aanschaf van een buurtbank, die ontmoeting moet stimuleren.


Meer nieuws