Nationaal Rampenfonds keert nog eens 1000 euro uit

Het Nationaal Rampenfonds heeft laten weten nog eens 1000 euro uit te keren aan de huishoudens die tijdens de watersnoodramp in juli het zwaarst getroffen zijn. Het gaat daarbij om de ruim 2500 mensen die al eerder 1000 euro schadevergoeding kregen, zij hoeven hiervoor geen extra aanvraag te doen en krijgen het geld begin december op hun rekening gestort.

Om de ingezamelde 11,5 miljoen euro zo snel mogelijk aan de direct betrokkenen uit te keren, gaat men ook aan de getroffen gemeenten een geldbedrag ter beschikking stellen. De gemeenten mogen dat geld via een fonds zelf aan gedupeerden verdelen. Het totaalbedrag voor deze lokale fondsen bedraagt drie miljoen euro. Steunaanvragen voor initiatieven van maatschappelijke organisaties kunnen nog steeds worden ingediend, daarvoor is nog 2,5 miljoen in kas. De aanmeldingstermijn voor deze regeling is verlengd naar 28 maart 2022.