Na eerdere bezuinigingen weer terug: de adviesraad

Maastricht had in het verleden al verschillende adviesraden, maar in 2020 zijn deze bijna allemaal wegbezuinigd door het stadsbestuur. Nu zijn ze weer terug met één raad die adviezen gaat geven over verschillende onderwerpen.

De adviesraad is onafhankelijk van de gemeente, maar wel aangesteld door het stadsbestuur.

In de adviesraad zitten op dit moment tien mensen, die vertegenwoordigen allemaal een eigen thema: ouderen, jongeren, diversiteit en inclusie en mensen die met WMO in aanraking komen. De bedoeling is dat zij zowel gevraagd als ongevraagd adviezen gaan geven aan het stadsbestuur.