Motie PVV aangenomen: kinderraad aan Comité Dodenherdenking Maastricht gekoppeld

De motie die de PVV eerder indiende (27 mei) is aangenomen. Met een ruime meerderheid van 31 van de 36 stemmen, steunden de meeste partij het standpunt van de PVV dat een grotere rol voor kinderen tijdens de jaarlijkse Dodenherdenking ziet weggelegd. Vooral om meer bewustwording te creëren over de doden die herdacht worden op 4 mei.

Meer kennis over andere slachtoffergroepen

De PVV wil namelijk dat de kinderraad en kinderburgemeester van Maastricht uit naam van de minderjarigen tijdens de herdenkingsplechtigheid een bloemstuk kunnen neerleggen tijdens Nationale Dodenherdenking. Dit om meer bewustzijn te creëren en ook aandacht te schenken aan andere vervolgingsslachtoffers zoals Roma en Sinti, gehandicapten, homoseksuelen, gehandicapten en politiek andersdenkenden zoals communisten. Volgens de partij worden nu vooral Joden herdacht.

"Niet aan de gemeente om inhoudelijke invulling te geven"

Hoewel wethouder Niels Peeters duidelijk stelt dat het is niet aan de gemeente is om inhoudelijke invulling aan de herdenking te geven, maar dit aan het Comité Dodenherdenking Maastricht is, laat hij weten dat hij het verzoek inmiddels bij het comité heeft neergelegd. De organisatie heeft daar ook al positief op gereageerd en ziet in de toekomst mogelijkheden om samen bijvoorbeeld de kranslegging te organiseren en een eventueel programma op te stellen. Voor de rest echter, zou deze motie dus in deze context overbodig zijn. Daarnaast laat burgemeester Annemarie Penn- Te strake weten dat andere groepen vervolgingsslachtoffers ook tijdens de dodenherdenking reeds genoemd worden.

Educatie

De PVV stelt daarnaast in de motie voor om meer aandacht te besteden aan de andere vervolgingsslachtoffers middels het gratis educatie Denkboekje van het Nationaal comité 4 en 5 mei.

Andere vervolgingsslachtoffers 

In Maastricht is bekend dat er een Sinti-meisje, Maria Agnes Pommé in Heugem is geboren aan de Gronsvelderweg en daarvoor is door het Struikelsteentjes comité Maastricht een struikelsteentje gelegd. Zij werd slachtoffer van de arrestatie op 14 mei 1944. Op dat moment zaten er al geen Roma en Sinti meer in Maastricht en bevonden zij zich al op camping ‘De kleine Heide’ in Venlo waar ze eerder moesten verzamelen van de Duitsers. Zij wordt samen met 245 Sinti en Roma via Westerbork uiteindelijk, op 19 mei 1944 op transport naar Auschwitz gesteld waar zij op 2 augustus 1944 vermoord werd. Op dit zelfde transport zat het Sinti-meisje Settela Steinbach, het meisje op de foto. Deze foto is jaren ‘het symbool van de joden vervolging in Nederland geweest, wat in 1994 onterecht bleek. Het bleek een Sinti meisje te zijn uit het midden-Limburgse dorpje Buchten.

Foto van Settela Steinbach (publiek domein)

Ook voor communistische verzetsstrijders, joods communistische verzetsstrijders, oranjeverzetsstrijders, Sociaal democratische verzetsstrijders, protestantse verzetsstrijders en katholieke verzetsstrijders die al dan niet soms samenwerkten in een verzetsorganisatie van de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers in Maastricht, liggen steentjes. Vaak organiseert het Struikelsteentjes comité Maastricht een lichtjestocht na afloop van de plechtigheid langs de steentjes met korte voordrachten bij een aantal steentjes. Voor de rest is er historisch niet veel bekend over andere lokale slachtoffergroepen zoals gehandicapten, omdat er niet genoeg onderzoek naar gedaan is. Het lijkt dan ook de vraag of je als gemeente lokaal wilt herdenken of dat je net als de herdenking op de Dam een meer algemene herdenking wilt laten plaatsvinden waarbij alle oorlogsslachtoffers en slachtoffergroepen herdacht worden.