Minister Robbert Dijkgraaf bezoekt Maastrichts MBO, HBO en WO

Het VISTA college, Zuyd Hogeschool en de Universiteit Maastricht kregen vandaag bezoek van minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De minister is landelijk op tour om te zien wat er leeft bij het Nederlandse beroeps- en hoger onderwijs. Voor Maastricht als grensregio is internationalisering daarbij een belangrijk punt. Studenten die in de regio studeren krijgen volop kansen om bijvoorbeeld in andere landen stage te lopen. De minister juicht het alleen maar toe.

De minister vindt Maastricht een schoolvoorbeeld van een regio waar internationalisering goed loopt. "Maastricht is natuurlijk een grensregio, daardoor komt die samenwerking op een heel natuurlijke manier makkelijk tot stand". Zit er niet ook nog een risico aan de samenwerking met onderwijsinstellingen over de grens? Juist bedoeld om de regio te versterken en talent te behouden kan die er ook nog weleens voor zorgen dat studenten die eenmaal in het buitenland hebben vertoefd er blijven. Maar dat ziet Robbert Dijkgraaf niet als een probleem. "Die kans heb je altijd. Maar kijk naar mij, ik ben het levend bewijs dat mensen ook wel weer terugkeren. Het geeft uiteindelijk alleen maar extra impact aan het Nederlands onderwijs. En dat is wat we willen."


Meer nieuws