Minister belooft miljoenen voor Zuyd Hogeschool

Minister Robbert Dijkgraaf heeft in totaal 90 miljoen euro vrijgemaakt voor hogescholen door het land die door bevolkingskrimp in de problemen kunnen komen. Zuyd Hogeschool, dat ook vestigingen in Maastricht heeft, is daar één van.

Toezegging
Toch is het geld volgens de hogeschool nog niet definitief toegezegd: “Al moeten we wel nog een slag om de arm houden omdat de officiële toekenning van de gelden nog volgt. We hebben een aanvraag gedaan, die wordt beoordeeld door een commissie en wordt besproken in de Vereniging Hogescholen. Pas als de Minister het advies overneemt, is het bedrag toegekend.” Aldus Collegevoorzitter Lic Verburgh

Opleidingen
De angst van het kabinet is dat door de krimp hogescholen zoals Zuyd mogelijk stoppen met bepaalde opleidingen waar minder animo voor is. Dat moet met dit plan voorkomen worden.


Meer nieuws