Miljoenen extra nodig voor wegen en groen

37 miljoen is er de komende vijf jaar extra nodig om de slechte wegen en het groen in de stad te verbeteren.

Een rapport dat onlangs na een inspectie verscheen, stelt dat verschillende factoren een rol spelen bij de slechte staat van de wegen en het groen. Klimaatverandering zorgt er bijvoorbeeld voor dat niet alleen asfalt, maar ook bomen en ander groen verdrogen en kwetsbaar worden. Ook hebben wegen te maken met zwaardere voertuigen en dus intensiever gebruik. Dat geldt in het bijzonder voor de Maastunnel, maar ook de Hoogbrug blijkt aan onderhoud toe te zijn.

Ronald van den Hoven

Rekening houdend met stijgende kosten is de komende vijf jaar voor alle verbeteringen in totaal 143 miljoen euro nodig, zo laat de gemeente weten na vragen van de Senioren Partij. Bij de 37 miljoen die men tekortkomt, zit al wel een bedrag van 7 miljoen dat begroot was voor wegenonderhoud in 2024 en '25. 

Op 5 september moet de raad over de kwestie gaan oordelen. De Senioren Partij zelf laat aan RTV Maastricht weten dat het in ieders belang is dat het geld er komt.