Milieudefensie Maastricht : 'betrek burgers bij verbetering luchtkwaliteit'

Milieudefensie Maastricht heeft het stadsbestuur een ultiem verzoek gedaan om de plannen voor de milieuzone niet te laten varen. De organisatie pleit voor inspraak van de burger. 

De zogenaamde Buckstudie die had aangetoond dat de milieuzone niet veel effect zou hebben, voert volgens de milieuorganisatie achterhaalde argumenten aan. Uit informatie van de Rijksdienst voor Wegverkeer zou bijvoorbeeld blijken dat Belgische en Duitse kentekens toch moeiteloos gehandhaafd kunnen worden.  

Onlangs stelde de Senioren Partij Maastricht het idee om het voor de milieuzone gereserveerde geld anders in te zetten. Milieudefensie vindt dat men de stad daarmee het beste instrument om de luchtkwaliteit te verbeteren, ontneemt.  Het verzoek aan de coalitiepartijen is dan ook om over luchtvervuiling met de burgers in gesprek te gaan. Zonder de betrokkenheid van de inwoners - zo haalt de organisatie aan - komt er niets van een betere leefomgeving.