Milieudefensie: gemeente stelt kwetsbare groepen bloot aan luchtverontreiniging

Milieudefensie Maastricht constateert dat de gemeente bewust kwetsbare groepen blootstelt aan luchtverontreiniging, nu er een zorgcentrum gebouwd wordt vlakbij de uitgang van de Koning Willem-Alexandertunnel bij de Kennedybrug.

Dat is te lezen in een brief van de organisatie, die zich sterk maakt voor onder meer een schone lucht, aan de gemeenteraad. Het Gastenhuis gaat ouderen met Alzheimer opvangen en deze kwetsbare groep is extra gevoelig voor de effecten van luchtverontreiniging.

Advies GGD
De GGD Zuid-Limburg keurde de plannen drie jaar geleden al af. In een brief aan de gemeente schreef de GGD toen dat er minimaal driehonderd meter moet zitten tussen een zorgcentrum voor kwetsbare groepen en een snelweg.

Schone Lucht Akkoord
Milieudefensie wijst ook op het feit dat Maastricht aangesloten is bij het Schone Lucht Akkoord, een afspraak tussen gemeenten en het Rijk, waarin wordt gestreefd naar een afname van gezondheidsschade door luchtvervuiling. Milieudefensie hoopt dat de raad op korte termijn maatregelen wil nemen tegen de plaatsing van Alzheimerpatiënten op deze plek.

Reactie
De gemeente heeft nog niet gereageerd op het schrijven.

Ronald van den Hoven