Middenzaal komt in Theater aan het Vrijthof

Er komt een middenzaal in het Theater aan het Vrijthof. Het was één van de grote plannen in het coalitieakkoord van drie jaar geleden, de bouw van een middenzaal.

Een theaterzaal speciaal voor kleinere gezelschappen, amateurverenigingen, koren en fanfares.

De middenzaal komt op de plek van de huidige DSM-zaal te liggen. De zaal moet ruimte bieden aan 350 toeschouwers. De ernaast gelegen Papyruszaal is geschikt voor een publiek van 950 personen.

Om de huidige DSM-zaal te kunnen uitbreiden koopt de gemeente een gedeelte van het huidige ING-pand aan de Statenstraat. Daarnaast zal er in het theater moeten worden verbouwd om de zaal te realiseren. 

De verwachting is dat de middenzaal vanaf oktober 2024 in gebruik kan worden genomen.