Mensen met diabetes die risicofactoren onder controle houden, hebben minder kans op depressie

Uit recent onderzoek van artsen aan het MUMC+ blijkt dat mensen met diabetes die risicofactoren onder controle houden, minder kans hebben om depressief te worden. Mensen met diabetes type 2 hebben een verhoogde kans om depressie op latere leeftijd op te lopen, werd al eerder aangetoond. 

Het onderzoek van arts-onderzoeker April van Gennip, internist dr. Thomas van Sloten en prof. dr. Coen Stehouwer, suggereert nu ook dat dit risico te beperken is met een goede leefstijl. De resultaten zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift ‘The Lancet Healthy Longevity’.

De risicofactoren die zijn bekeken door de onderzoekers zijn: bloedsuikerwaarde, bloeddruk, overgewicht, voedingspatroon, eiwit in de urine, fysieke activiteit en roken. Hoe meer deze factoren onder controle zijn, hoe kleiner de kans op ernstige depressie of depressieve klachten. Voor het onderzoek zijn 78.000 deelnemers van de UK Biobank onderzocht, waarvan 9.000 mensen diabetes type 2 hadden. De UK Biobank is een grootschalige biomedische database met gezondheidsgegevens van een half miljoen Britten. Omdat de onderzochte gegevens zich uitstrekken over gemiddeld dertien jaar was het mogelijk om leefstijlfactoren en het ontstaan van depressie met elkaar in verband te brengen.

‘’We hebben een verband aangetoond tussen leefstijl en kans op hersenziekte, depressie en dementie. We weten nog niet hoe deze factoren hersenschade veroorzaken of voorkomen, en wat het effect is van het direct aanpakken van de risicofactoren. In vervolgonderzoek willen we dit in kaart brengen.’’ aldus onderzoeker Van Gennip.


Meer nieuws