Megaloods in Limmel 'blokkeerbaar'

De gemeente kan de komst van de in Limmel geplande megaloods blokkeren, dat stelt het buurtnetwerk Limmel.

Volgens het buurtnetwerk dat zelf met behulp van juristen en een voormalig stadsontwikkelaar onderzoek deed kan de vergunning voor het plan van de loods afgekeurd worden door het college. In het bestemmingsplan uit 2013 staat namelijk dat het college eisen kan stellen aan onder andere de bouwhoogte en de oppervlakte, maar ook kan voorkomen dat woon- en leefklimaat in de buurt wordt aangetast.

"Volgens dit bestemmingsplan kan het dus nooit zo zijn dat hier een megaloods komt," zegt voorzitter Chris Meys. "Wat maximaal kan zijn 30 kleine loodsjes, want zo is het omschreven in het bestemmingsplan".  De maximale hoogte van die loodsen zou dan 10 meter mogen zijn en tussen de gebouwen moeten wegen lopen. "De vraag is of het dan financieel rendabel is voor Leeyen," aldus Meys.

Volgens het buurtnetwerk is het dan uiteindelijk de keuze aan Leeyen of hij kleine loodsen wil plaatsen, er voor kiest om er toch woningen te zetten of de grond verkoopt.

Zie ook: Bewoners Limmel eensgezind bij protest

Dinsdagavond zit het buurtnetwerk met een gedeelte van het college om tafel om verder te praten. Zeven september wordt het plan besproken in de gemeenteraad.