Gemeente: 'opzetten buurtnetwerk is zaak van de wijk zelf'

De gemeente gaat in wijken waar nog geen buurtnetwerken zijn, geen activiteiten organiseren om deze in het leven te roepen. Dat laat het stadsbestuur weten in reactie op vragen van de Senioren Partij Maastricht. Het organiseren van de netwerken is een taak van de buurt zelf, stelt het college. Er komt wel meer geld voor huiskamers.

Stichting Buurtbalans, de overkoepelende organisatie van de buurtnetwerken, komt ook niet in aanmerking voor de subsidieregeling voor buurtnetwerken. De stichting krijgt voor haar inzet van het afgelopen jaar wel 500 euro, ook gaat de gemeente samen met Buurtbalans kijken welke subsidies wel kunnen worden aangevraagd. Omdat het afgelopen jaar dubbel zoveel subsidie is aangevraagd voor huiskamers als dat er budget voor is, reserveert men hiervoor de komende periode méér geld. Voor de jaren 2023 en 2024 wordt hier maximaal 115.000 euro aan uitgegeven.

Ronald van den Hoven