Maximale snelheid Medoclaan in toekomst omlaag

Op de Medoclaan wordt de maximale snelheid in de toekomst dertig kilometer per uur. Dit zal de limiet zijn nadat er grootschalige werkzaamheden aan de lange weg in de wijk Campagne hebben plaatsgevonden, die halverwege 2023 starten.

Er vindt verder onderzoek naar de oorzaak van trillingen plaats, die bewoners langs de Medoclaan ervaren. Daarnaast wordt er gekeken naar regenwater dat bij veel neerslag vanaf de Medoclaan naar lager gelegen straten zoals de Vroenhovenweg stroomt. Ook daar wil men wat aan doen. De bus die nu rijdt via de Medoclaan zal dat na de werkzaamheden blijven doen.