Maximale huurverhoging in tijden van crisis; SP springt in de bres

De SP is niet blij met de maximale huurverhoging waar diverse sociaal-maatschappelijke organisaties, die van de gemeente huren, mee te maken krijgen. Zo heeft Stichting Ateliers Maastricht, SAM, aan de bel getrokken bij de partij.

Deze organisatie ziet de kale huurprijs met 14,5 procent omhoog gaan, gebaseerd op hetzelfde percentage inflatie in september 2022. Dit percentage was in december alweer afgenomen tot 9,6 procent, wat betekent dat goederen gemiddeld gezien 9,6 procent duurder waren dan een jaar eerder in die maand.

De SP vindt deze rekenmethode achterhaald en het helemaal ongepast om in deze dure tijden het maximale percentage van 14,5 procent op de huur te gooien. De partij stelt voor de huurders van gemeentelijk vastgoed tegemoet te komen door een lagere huurverhoging voor te leggen of deze zelfs terug te brengen naar nihil.

SAM heeft laten weten bezwaar aan te tekenen tegen de huurverhoging.