Mathieu Segers in adviesraad van regering

De wetenschappelijke raad voor regeringsbeleid, de WRR, is een Maastrichts lid rijker. Mathieu Segers, recent nog als formateur van het stadsbestuur werkzaam, treedt toe tot de raad.

De WRR informeert en adviseert de regering onafhankelijk over grote maatschappelijke vraagstukken op verschillende gebieden. Hierbij wordt vooral gekeken naar de richting van het overheidsbeleid voor de langere termijn.

Er is een aantal eisen om benoemd te worden, zoals het werkzaam zijn als hoogleraar, bekendheid met bepaalde beleidsvraagstukken en kennis van verschillende wetenschappelijke disciplines.

De hoogleraar Europese geschiedenis blijft wel nog verbonden aan de universiteit en Studio Europa, blijkt uit twitterberichten van Rianne Letschert, voorzitter van het College van Bestuur van de UM.