Magisch Maastricht: mooi rapportcijfer maar nog steeds minder buitenlandse bezoekers dan vóór corona

Net als voorgaande jaren heeft de gemeente laten onderzoeken hoe Magisch Maastricht vorig jaar door de bezoekers is ontvangen. Het rapport is vorige week verschenen en laat onder andere zien dat het evenement zeer wordt gewaardeerd, maar dat het aantal buitenlandse bezoekers nog niet op het niveau is van de periode vóór corona.

Aantal verwachte bezoekers stijgt

Een 8,0 is het cijfer dat de gemiddelde bezoeker vorig jaar aan het winters evenement toekende. Ten opzichte van de 2 voorgaande edities is dat een lichte daling (-0,2). Hoe dan ook is het aantal mensen dat verwacht dat zij Magisch Maastricht het jaar erna opnieuw zullen bezoeken flink gestegen: dit jaar gaven 68% van de ondervraagden aan Magisch Maastricht volgend jaar opnieuw te bezoeken, in 2021 was dit 64% en in 2019 53%.

1 op de 4 ondervraagde bezoekers heeft aangegeven wat zij missen of welke verbeterpunten zij wensen. Een grote kerstboom, uitbreiding van het aantal evenementen, meer diversiteit in kraampjes en minder duur worden in dit kader het meest genoemd.

Meer uitgaven

Over de hele lijn geldt dat er de editie van 2022 meer is uitgegeven dan tijdens de voorgaande edities. Als we alle uitgaven bij elkaar optellen dan gaf een gemiddelde bezoeker dit jaar 205 euro uit, in 2021 was dit 103 euro en in 2019 157 euro. De stijging ten opzichte van 2021 is waarschijnlijk mede het gevolg van het feit dat Magisch Maastricht om 17u moest sluiten vanwege de Corona-crisis. Een andere mogelijke reden is de (hoge) inflatie dat ervoor gezorgd heeft dat alle prijzen aanzienlijk zijn gestegen.

Aantal buitenlandse bezoekers nog niet op pre-corona niveau

Het aantal ondervraagde buitenlanders (22%) is hoger dan vorig jaar (13%), maar het ligt nog (lang) niet op het niveau van de editie voor de Corona-crisis (40%). Mogelijke verklaringen voor het relatief lagere aandeel buitenlandse bezoekers in 2021 zijn wellicht het hoge aantal Covid-besmettingen in Nederland ten tijde, de late besluitvorming rondom het doorgaan van Magisch Maastricht en het feit dat het evenement deze editie maar tot 17u open was.