Maat is vol voor burgemeester en gouverneur rondom vluchtelingenopvang

Er moet een landelijke commissie komen, die adviezen uitbrengt over opvang van vluchtelingen. Dat is de wens van burgemeester Annemarie Penn-te Strake, gouverneur Emile Roemer en nog zeventien burgemeesters in Zuid-Limburg.

In een brief aan het kabinet roepen zij hiertoe op. Die commissie moet daarbij vooral kijken of er in een regio überhaupt ruimte is om vluchtelingen iets te bieden op het gebied van huisvesting, onderwijs en zorg. 

Te grote druk
De maat is vol voor de bestuurders. Ze ervaren dat het vermogen om vluchtelingen op te vangen in de regio op is. Er ontstaat een te grote druk op huisvesting en ondersteunende faciliteiten als zorg en onderwijs. Ook neemt het draagvlak in de lokale samenleving met de dag af, zo schrijven ze. Naast het instellen van een commissie willen de burgemeesters en de gouverneur dat het kabinet op Europees niveau actie gaat ondernemen, om ervoor te zorgen dat de instroom van vluchtelingen op korte termijn vermindert.

Opvangplekken
Naast het reguliere azc, worden er asielzoekers opgevangen in een bijgebouw van het Gouvernement, de oude Don Bosco-school en het Novotel. In voormalige gevangenis Overmaze zitten Oekraïense vluchtelingen.