Minima kunnen dankzij Meedoenpas wellicht toch vrij reizen in daluren

Als alles meezit dan komt er in Limburg - en dus ook in Maastricht - toch een Meedoen Pas. Met de pas van Arriva kunnen mensen met een smalle beurs in de daluren vrij reizen in treinen en bussen van Arriva Limburg. Provinciale Staten moet nog besluiten of ie er komt, maar de Provincie Limburg heeft al wel laten weten de pas in te  willen zetten. 

De Provincie ziet graag dat de pas er komt zodat ook mensen die minder geld hebben naar sociale activiteiten, zorg, onderwijs of (vrijwilligers)werk kunnen reizen. Het ondersteunt de gebruiker in bestaanszekerheid en draagt bij aan het gebruik van het OV.

GroenLinks
De Meedoen Pas kwam in Maastricht al eerder ter sprake. GroenLinks wees het stadsbestuur afgelopen zomer op de optie. Maar dat wees het idee toen af. Volgens een verkenning zou de gemeente Arriva daarvoor 900.000 euro hebben moeten betalen als compensatie.

Bikkergelden
Het geld dat voor de pas nodig is, zou nu kunnen komen uit een budget dat volgens de motie Bikker bestemd is als investering in het regionale OV. De ‘spelregels’ hiervoor stelt het Rijk nog op, maar in afwachting daarvan heeft de Provincie Limburg wel al laten weten in te willen zetten op de Meedoen Pas.

Invoering
Over de kosten en de voorwaarden is men nog in gesprek met Arriva en met de Limburgse gemeenten. De Provincie streeft naar invoering van de Meedoen Pas in 2024, maar een definitief besluit erover is aan Provinciale Staten van Limburg.