Elisabeth Strouven Fonds in top 50 grootste particuliere schenkers aan cultuur

Uit onderzoek dat NRC deed naar de particuliere fondsen die in 2022 het meest doneerden aan kunst en cultuur, blijkt het Maastrichtse Elisabeth Strouven Fonds een dertigste plek te vinden in de top 50. Het fonds doneerde vorig jaar € 1.144.769,- euro. aan verschillende culturele projecten in en om Maastricht. 

NRC deed het onderzoek met hulp van het Centrum voor Filantropische Studies van de VU. Men verkreeg de gegevens over de meest gulle gevers o.a. door naar grote donateurs te zoeken in de jaarverslagen van culturele instellingen. Ook werd men geholpen door Fondsen in Nederland (FIN). De brancheorganisatie voor 350 grote fondsen en stichtingen verstrekte een lijst met 75 leden die schenken aan culturele doelen.

Elisabeth Strouven Fonds
Het Maastrichtse Elisabeth Strouven Fonds gaf vorig jaar € 1.144.769,- euro uit aan verschillende kunst- en cultuurprojecten in en rondom Maastricht, en komt daarmee op de dertigste plek van de top 50. Het fonds dat haar naam ontleent aan de Maastrichtse Elisabeth Strouven, die in de zeventiende eeuw zorgde voor zieken en armen in Maastricht, steunt initiatieven die te maken hebben met mens,  cultuur en natuur, en heeft daarbij specifieke aandacht voor ‘meedoen’, educatie en de ontwikkeling van talent.

Vriendenloterij
De top vijftig van grootste particuliere schenkers aan cultuur wordt aangevoerd door de Vriendenloterij met giften van totaal € 71.205.543, op nummer 50 staat organisatie Iona met € 328.868 euro.

Belang van giften
Het NRC benadrukt dat de top 50 een beeld geeft van het belang van giften: alleen al de 50 organisaties op de lijst doneerden samen vorig jaar 283 miljoen euro. Dit is bijna een kwart van wat de Rijksoverheid jaarlijks uitgeeft (1,3 miljard euro).