Maastricht telt 176 voortijdig schoolverlaters

Maastricht heeft 176 voortijdig schoolverlaters, dat blijkt uit de meest recente cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs uit schooljaar 2021-2022. Onder voortijdig schoolverlaters verstaan we jongeren van 12 tot 23 jaar die niet staan ingeschreven op een school en geen startkwalificatie hebben.

Een startkwalificatie houdt in dat je minimaal een diploma op mbo-2, havo of vwo-niveau moet hebben voordat je mag stoppen.

Op het MBO zijn de meeste voortijdig schoolverlaters te bekennen, in totaal stopten 125 Maastrichtse MBO-studenten met hun opleiding. Op het voortgezet onderwijs waren er 39 schoolverlaters en op de VAVO, een school waar volwassenen hun middelbare schoolopleiding kunnen afmaken, waren het er 12.

Ronald van den Hoven


Meer nieuws