LPM: Valkenburg en Meerssen betalen te weinig aan Maastricht voor afval diensten

De LPM maakt zich zorgen over de berekening van afvalstoffen, nu recentelijk in media bekend werd dat gemeenten Valkenburg en Meerssen te weinig betaalden voor de gemeentelijke diensten voor afval van Maastricht. Ten nadele van de Maastrichtenaar volgens de Liberale Partij Maastricht.

Ronald van den Hoven

Samenwerking

De gemeenten Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan de Geul werken op het gebied van afval, reiniging en beheer samen. Het stadsbeheer van Maastricht zet zich in voor de inzameling van afval en straatvegen in de gemeenten Meerssen en Valkenburg. De samenwerking moet zorgen voor betere afvalverwerking en uiteindelijk efficiënter werken, waardoor gemeentelijke taken goedkoper kunnen worden uitgevoerd. Dit zou de beurs van de inwoners op de langere termijn ten goede komen. Iets dat de LPM nu dus in vraag trekt. 

"Fiks bijbetalen voor andere gemeenten"

Volgens de partij zou de gemeente Maastricht te weinig in rekening hebben gebracht door een verkeerde berekening. Er zou in 2022 namelijk zo’n 675.000 euro te weinig zijn beraamd in de overeenkomst, terwijl deze wel zijn uitgegeven. De begroting voor de afvalkosten voor de twee gemeenten zou voor 2023 wel verhoogd zijn naar  600.000 euro, maar dat zou ook 75.000 euro te weinig zijn. We zouden dan dus op twee jaar tijd 750.000 euro mislopen. Bovendien wordt in Meerssen, anders dan in Maastricht het plastic afval gescheiden en opgehaald waardoor volgens de LPM de Maastrichtse burger “een groot financieel offer moet brengen op het gebied van afval”. Maar we hierdoor dus wel “fiks bijbetalen voor andere gemeenten”.  Eens te meer omdat de restzakken niet meer wekelijks worden opgehaald en het zwerfafval en ongedierte alleen maar toeneemt, zo stelt de partij. 

Omdat de partij zich zorgen maakt dat deze berekening en de financiële schade niet gecorrigeerd worden in de toekomst, stelt ze vragen aan het stadsbestuur en inzage in de precieze uitgaven en inkomsten van de afvalstoffen.