LPM: hoe betaalbaar zijn de nieuwe woningen bij Loods 5 ?

De Liberale Partij Maastricht vraagt zich af of bij de te realiseren appartementen bij Loods 5 ook betaalbare woningen zitten.

Zoals het nu uitziet zou dat volgens de partij niet het geval zijn en passen de bouwplannen niet binnen de doelstelling van de gemeente om meer betaalbare woningen in de stad te realiseren. Het eerdere voornemen was om 50 tot 60% procent van de woningen per nieuwbouwproject betaalbaar te maken, zo stelt de partij van Kitty Nuyts. 

Omdat het bij Loods5 om appartementen in een hoog segment gaat, zelfs met butlerservice, en de gemeente voor de eerste 20 woningen volgens de Liberale Partij al een vergunning heeft gegeven, wil de fractie duidelijkheid of het bij de rest inderdaad gaat om woningen voor mensen met een minder dikke portemonnee. 

Ronald van den Hoven