Leren en werken aan de MTB Academy

Sinds januari heeft de MTB een academy voor mensen die vanwege welke reden dan ook nog niet meteen in een reguliere arbeidsomgeving terecht kunnen. Door middel van verschillende bouwstenen worden deelnemers toegeleid naar arbeid.