Reactie gemeente op incident Tragos: 'Rol van de gemeente is beperkt'

De gemeente heeft een reactie naar buiten gebracht naar aanleiding van het incident bij studentenvereniging Tragos. Zo schrijven ze dat volgens de rapporten een persoon zich op een negatieve manier bemoeid heeft met het blussen van de brand. De politie heeft de man, die overigens geen lid bleek te zijn van Tragos, aangesproken.

Verder geeft de gemeente aan pal voor hulpverleners te staan en blij te zijn met de steun van de politie aan de brandweer.

Toch schrijft de gemeente wel een beperkte rol te hebben en dat er constant overleg is met de universiteit Maastricht over onder meer studentenverenigingen.