Laptop die gedachten kan lezen?

Imagined Speech of ingebeelde spraak in het Nederlands is een onderzoeksveld dat zich bezighoudt met het helpen van personen met ernstige verbale communicatie-stoornissen. Denk aan epilepsiepatiënten of patiënten met niet aangeboren- hersenletsel, bijvoorbeeld door een herseninfarct. Er wordt hierbij technologie ingezet om de (ingebeelde) spraak rechtstreeks om te zetten in geschreven taal vanuit de hersenen.  Neurowetenschappers van de Universiteit Maastricht, Universiteit Bremen en het Brabantse Expertisecentrum Kempenhaege slaagden erin om bij mensen die een spraakstoornissen hebben de hersenactiviteit in kaart te brengen. De hersenactiviteit wordt gemeten met elektroden in de hersenen, deze wordt vervolgens omgezet in een signaal en vertaalt naar een woord op de laptop.