Laatste poging van verzet tegen zonnepanelen Lanakerveld

Een poging om via de rechter een stokje te steken voor de komst van een maximaal 32 hectare groot veld met zonnepanelen in het Lanakerveld, is mislukt. Een Maastrichtse burger stapte hiervoor naar de Raad van State, de hoogste bestuursrechter van het land.

Hij zegt dat hij zijn tegenargumenten rondom de zonneweide niet heeft kunnen inbrengen tijdens de stadsronde. Hier is van afgezien omdat de gemeente meerdere informatiesessies organiseerde rondom dit onderwerp. Een stadsronde is bovendien niet verplicht, aldus de Raad van State. Zijn inspreektekst met tegenargumenten is daarnaast niet rondgezonden aan de gemeenteraad, die moest beslissen over de komst van de zonnepanelen. Maar ook dat is volgens de rechter geen reden het bestemmingsplan, dat de zonneweide mogelijk maakt, te vernietigen.