Laatste offensief tegen doorstroomtoets : 'carnaval is meer dan drie dagen drinken en uitkateren'

Gistermiddag ging er wéer een brief richting minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs Dennis Wiersma om te voorkomen dat de doorstroomtoets voor basisschoolleerlingen volgend jaar tijdens de carnavalsperiode plaatsvindt. Het breed gedragen bericht doet een laatste oproep, op 7 juni jl. had Wiersma laten weten bij het besluit te blijven, ondanks eerdere verzoeken vanuit de carnavalsverenigingen en de onderwijskoepels.

Laatste offensief
Het laatste offensief wordt ondertekend vanuit partijen uit verschillende hoeken van de Limburgse samenleving. Raadsleden, wethouders, fractievoorzitters van verschillende partijen, carnavalsverenigingen, bestuurders in onderwijs en particulieren uit Maastricht en overige Limburgse gemeenten noemen de brief een “Een oproep die het ‘’uitschreeuwt’’ om gehoord te worden.

Inhoud
“Wellicht bent u niet met deze traditie opgegroeid. Dat kunnen we u niet verwijten, maar we kunnen het wel uitleggen. Het is niet drie dagen drinken en vervolgens uitkateren in bed, helaas het beeld dat vaak leeft. Maar wij kunnen u verzekeren, het is meer dan dat. Het is drie dagen investeren in sociale cohesie die verbindt, het erfgoed en de leefbaarheid in ons land. Een traditie die steeds meegroeit met de tijd en saamhorigheid koestert. Juist de basis van deze traditie wordt op de scholen gelegd. Ieder kind, of je het nu mee hebt gekregen van thuis of niet, wordt hierin meegenomen. Kinderen niet meenemen op die leeftijd heeft enorme consequenties voor onze traditie", is te lezen in de brief.

Mogelijkheden
Graag ziet men dat de minister in ieder geval meer betrokkenheid toont, want pas dan zou er begrip én een oplossing kunnen komen.“Ga in gesprek met de verenigingen of besturen van provincies en gemeenten én ervaar wat dergelijke beslissing in de praktijk met zich meebrengt. U wilt toch zeker ook kijken naar de mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden”, zo stellen de ondertekenaars.

Zie ook: 

Foto: RTV Maastricht