Gemeente legt investering in tram van 23 miljoen voor aan Vlaamse overheid

De gemeente Maastricht heeft de 23 miljoen die in het tramproject zijn geïnvesteerd aan Nederlandse zijde bij Vlaams minister Peeters onder de aandacht gebracht. Aan Vlaamse zijde is besloten opdracht te geven voor een zogenoemd ‘boekenonderzoek’ door kantoor Liedekerke uit Brussel.

Onderzoek

Het onderzoek richt zich op drie zaken. Allereerst kijkt men naar de hoogte van het bedrag, of al deze kosten tram gerelateerd zijn en tot slot of hetgeen is uitgevoerd ten laste van het trambudget ook inzetbaar kan zijn voor andere doeleinden en dus herbruikbaar is.

"Volledig en transparant inzicht" over cijfers

Na het onder de aandacht brengen van het financiële plaatje van Nederlandse zijde volgde een bezoek van een Vlaamse onderzoeker. Deze kreeg de gehele projectadministratie ter beschikking. Op deze manier wil de gemeente de onderzoeker “volledig en transparant inzicht geven in het onderliggende cijfermateriaal”, aldus de gemeente. De gemeente gaat ervanuit dat met deze informatievoorziening de onderzoeker naar eigen zeggen “een onderbouwd advies kan geven ten opzichte van zijn opdrachtgever”, de Vlaamse overheid dus.

Nog steeds hoop voor goede alternatieve verbinding

De gemeente hoopt zo snel tot een goede (financiële) afwikkeling te komen en zo snel mogelijk het gesprek te voeren voor een alternatieve verbinding. Deze is nog steeds belangrijk voor de regio en de gemeente hoopt dan ook dat de financiële middelen hiervoor beschikbaar blijven: “Onze inspanning blijft er ook op gericht om met name het Rijksbudget beschikbaar te houden zowel in afwachting van de afronding van het tramdossier als voor grensoverschrijdend openbaar vervoer”, aldus de gemeente Maastricht.

Vaagheid omtrent onderzoek Rekenhof van Vlaanderen

Ook stipt de gemeente nog aan dat er een onderzoek van het Rekenhof van Vlaanderen loopt, dat uitwijst dat een alternatieve trambus een betere optie zou zijn. “De reikwijdte van dit onderzoek is ons niet bekend”, zo stelt de gemeente.