Komst gasstation in Limmel zet verhoudingen tussen buurt en gemeente opnieuw op scherp

Er staat sinds kort een groene gaskast in Limmel, op een stukje veld, pal naast de kinderboerderij. De gemeente plaatste het gasstation voor de distributie van aardgas in de wijk Limmel. Volgens de buurt de zoveelste doorn in het oog: de grote groene kast belemmert het zicht op het enige historische veldkruis in de wijk én op verkeer dat van rechts komt. In navolging van eerder ontwikkelingen omtrent de plannen van de megaloods op het Tregaterrein en jarenlange schreeuw om woningen in de wijk is dit de zoveelste keer dat de buurt lijnrecht tegenover de gemeente staat in een discussie. Het lijkt voor de buurt meer om het principe te gaan, de leefbaarheid van de wijk die verder onder druk komt te staan, dan de kast zelf. 

Toe aan vervanging

Het huidige (inpandige) gasstation op terrein van Zuyd Hogeschool was toe aan vervanging. De vorige kast stond op het grondgebied van de Hogeschool en dat betreft particulier terrein. Door nieuwe regelgeving voor de veiligheid stelt de gemeente dat de kast geplaatst moest worden in de openbare ruimte in de vorm van een dergelijke groene kast. Dat is namelijk bij storingen of onderhoud wenselijk en gebruikelijk.

Vermindering van zicht

De voornaamste reden dat de buurt erover valt is het feit dat de groene kast pal voor het enige historische veldkruis is geplaatst. Volgens Jack Ummels, lid van het buurtnetwerk Limmel, is de kast prominent aanwezig waardoor dit groene gewaad als eerste in het oog springt. Maar dat is niet het enige. Ummels stelt dat “als je vanuit de Jerusalemweg Limmel inrijdt, je hierdoor het verkeer dat van rechts komt minder goed ziet”. Daarnaast zou het gasstation op die plek volgens de buurt dus ook nog eens gevaarlijk zijn. De buurt vindt dat er andere geschikte plekken zijn voor een dergelijke gasvoorziening. 

Geen andere plek mogelijk

Toch is dat volgens de gemeente niet het geval. “Samen met Enexis en gemeente is gekeken naar een optimale plek voor de nieuwe kast. We hebben het wegkruis gezien en we hadden het ook liever iets verder in de Judeaweg laten plaatsen, maar plaatsing op die plek was niet mogelijk in verband met aanwezige kabels en leidingen, veiligheid en techniek. De locatie van de nieuwe kast is ook vanuit verkeersveiligheid bekeken en akkoord bevonden”, laat Hans Teeuwissen van de gemeente Maastricht weten. 

 Liever veilig gas, dan maar uit een groene kast

De kinderboerderij zelf staat vrij neutraal tegenover de komst van de kast. waar zij overigens van begin af aan van op de hoogte was. “Ik heb liever dat de mensen veilig gas hebben, als dat een grote groene kast betekent. Dan is dat maar zo”, aldus David Winkens van kinderboerderij Limmel.