Kogel door de kerk: er komen woningen op het Tregaterrein

De neuzen staan dezelfde kant op: er komt woningbouw op het Tregaterrein en het aangrenzende Zinkwitterrein. Dat hebben de gemeente en grondeigenaar Rien Leeyen vandaag bekendgemaakt. En daarmee is het plan om er een megaloods te bouwen van de baan.

Het is de bedoeling dat er 600 woningen worden gebouwd op het Tregaterrein. Op het aangrenzende Zinkwitterrein volgen nog eens 350 woningen. Van de nieuwe woningen zal vijftig procent in het betaalbare segment komen te vallen. Ook wordt er ruimte gemaakt voor drie hectare aan bedrijskavels.

Ook is er in het plan nagedacht over wat te doen met de wegen om het terrein heen. De Willem-Alexanderweg wordt verkeersluwer gemaakt en de Borgharenweg moet veiliger worden voor fietsers.

De betrokken partners, de gemeente, het buurtnetwerk, de grondeigenaren en stedenbouwkundige Ziegler gaan met elkaar werken aan een gebiedsvisie. Dat houdt in dat de details worden toegevoegd aan het huidige plan dat vandaag is gepresenteerd. Die gebiedsvisie moet in juni klaar zijn. De raad moet voor het zomerreces dan nog haar goedkeuring geven.

Voordat er dan eindelijk gebouwd kan gaan worden, moet er ook nog een wijziging op het bestemmingsplan volgen. Die moet dit jaar nog doorgevoerd worden.

In Limmel is er grote blijdschap dat de zo gewenste woningen er nu eindelijk gaan komen. Door de wijk reed vanavond een auto die met luidspreker de inwoners op de hoogte stelde van dit nieuws.