Kinderen zagen bomen voor speelplein

Takken zagen voor op school. Leerlingen van Basisschool De Spiegel in Randwyck beleefden daarmee een bijzondere ochtend maandag.

Zij zaagden in een bos in Nazareth - dat door het Centrum voor Natuur en Milieu Educatie speciaal daarvoor was aangewezen -  zelf hun eigen speelhout.

De gezaagde takken vervangen de houten pallets waarmee de kinderen eerst op het speelplein speelden.