Kerkbestuur Itteren betreurt situatie rondom weigeren hostie aan prinsessen

Het kerkbestuur in Itteren en de federatie Edith Stein waartoe de parochie St. Martinus behoort, betreuren in een verklaring de situatie die is ontstaan doordat pastoor Horsch weigert de communie uit te reiken aan het prinsessenpaar van CV De Vreigeleire. De verklaring is ondertekend door de pastoor zelf, als voorzitter van kerkbestuur en federatie en vicevoorzitter Mirjam Depondt. 

Dat de dames samenwonen is niet volgens de regels van de katholieke kerk en daardoor weigert de pastoor in Itteren hen tijdens de carnavalsmis de hostie aan te reiken.

Niemand uitsluiten
In het schrijven staat dat de pastoor in gewetensnood zou komen als hij de prinsessen Carly en Helen tijdens de carnavalsmis de hostie zou uitreiken: "De formele leer van de Rooms-katholieke kerk kent haar grenzen en het zijn juist deze grenzen die op momenten zoals ook deze zorgen voor een spanning tussen formele leer en maatschappelijk gewenst handelen." De kerk staat volgens het kerkbestuur voor verbinding en wil niemand uitsluiten. De federatie staat open voor dit principe en werkt in de zes betrokken parochies aan een open verbinding tussen kerk en maatschappij.

Les voor de toekomst
"We constateren dat in deze kwestie andere oplossingen mogelijk waren geweest. Oplossingen die recht hadden gedaan aan het prinsessenpaar, maar ook aan het dilemma van de pastoor en hadden gepast bij een parochie waar door zovelen gewerkt wordt aan gemeenschap en verbinding. We trekken het ons aan dat hiervoor niet is gekozen, waardoor Carly en Helen zich buitengesloten voelen. Dat was zeer zeker niet de intentie. We zullen hier in de toekomst anders mee omgaan", zo staat er te lezen in de verklaring.

Beerbieters annuleren mis
CV De Beerbieters in buurdorp Borgharen, waar de parochie tot dezelfde federatie behoort, heeft vanwege alle commotie de geplande carnavalsmis van komende zaterdag geannuleerd. Ook de Catharinaparochie in Ulestraten behoort tot de federatie Edith Stein, waar pastoor Horsch dus voorzitter van is. Hier gaat de carnavalsmis komende zaterdag wel gewoon door. Deze wordt voorgegaan door kapelaan Andreas Schmidt.