Keramische collectie keert terug op derde verdieping Centre Céramique

Elke gemeente in Nederland heeft een logo. Al die beeldmerken zijn nu voor het eerst allemaal terug te vinden in het pas verschenen boek Logo Land. Hierin staan de achtergrond en de betekenis van de logo’s van gemeenten, die nog nooit zo in een overzicht zijn samengebracht . En laat die logo’s nu juist één van de eerste dingen zijn die terugkomen op de derde verdieping in het Centre Céramique, waar ze bezig zijn met het inrichten van de vitrines met de vaste collecties. Omdat Maastricht niet over een stadsmuseum beschikt, maakt men bewuste keuzes in het vertonen van bepaalde onderdelen van deze collecties aan het publiek.