Keemeleers na jaren weer terug bij SMV

Na enkele jaren afwezigheid is carnavalsvereniging De Keemeleers opnieuw toegetreden tot het samenwerkingsverband SMV (Samewerkende Mestreechter Vastelaovendsvereiniginge).

Voorzitter Ed Moenen van de vereniging uit Wyck licht het besluit toe:
“De Keemeleers zijn lid geweest van het SMV sinds de oprichting van dit samenwerkingsverband. Een aantal jaren geleden hebben we besloten om uit het SMV te stappen. Wij hebben dat gedaan om ons te beraden op de toekomst van onze vereniging, onze activiteiten lokaal, regionaal en euregionaal en op ’t fies vaan de vastelaovend als zodanig. Op gezette tijden is het belangrijk om pas op de plaats te maken en met het oog op de toekomst van de vereniging na te denken over de te volgen (carnavals) route op weg naar die toekomst. Dit heeft ook te maken met de verjongingsslag die we gelukkig hebben kunnen maken.”

“Inmiddels zijn we zover dat het duidelijk is welke richting de Keemeleers uit willen gaan. Met als uitgangspunt dat de oorsprong en de ziel van de Keemeleers in de Mestreechter Vastelaovend -meer in het bijzonder in de Wieker Vastelaovend- ligt, willen wij het ‘carnaval vieren’. Voor ons betekent dit samen vieren met de verenigingen in de wijken van Maastricht (de SMV-verenigingen, maar ook andere verenigingen die niet aangesloten zijn), maar zonder onze contacten met verenigingen buiten Maastricht (Limburg, België, Duitsland), die wij in de achterliggende jaren hebben opgebouwd, uit het oog te verliezen.”

“De vastelaovend is aan verandering onderhevig. De manier waarop deze gevierd wordt is niet meer dezelfde als een aantal jaren gelden. Er is een nieuwe generatie opgestaan die op zijn/haar eigen wijze dit geweldige feest viert. Dat is goed, dat hoort ook zo maar dat betekent wel dat bepaalde tradities een andere vorm gaan krijgen en dat je als carnavalsvereniging daarin mee moet gaan. Ook het Maastrichtse carnaval verandert en om die verandering mee gestalte te geven hebben wij besloten om weer terug te keren in de schoot van het SMV. Om samen met de Maastrichtse (wijk) verenigingen een nieuwe draai te geven aan de Mestreechse vastelaovend en mee te denken hoe deze toekomstbestendig te maken. Carnaval in de wijken van Maastricht (van Oost naar West en van Noord naar Zuid) mag niet verloren gaan, daarvoor is dit feest te belangrijk, en daar willen we graag aan meewerken. Samen de schouders zetten onder wat de Keemeleers noemen: vastelaovend 2.0!”, besluit Ed Moenen van De Keemeleers.