Kapel van Sint Rochus beschadigd

De kapel van Sint Rochus in de wijk Sint Pieter aan de Luikerweg is gedeeltelijk beschadigd. Naar verluid staat het kapelletje er al twee weken beschadigd bij. ver de oorzaak of het toedoen van het vandalisme is niets bekend. De kapel werd nog zo’n twee jaar geleden door leden van stichting Oud Sint Pieter gerestaureerd, in het begin van de eerste lockdown.

De kapel van Sint Rochus op Sint Pieter herinnert de voorbijganger nog dagelijks aan de cholera-epidemie die rond 1864 in West-Europa - ook in Maastricht - uitbrak. Sint Rochus is namelijk een van de zes pestheiligen, of beschermheilige van besmettelijke ziektes die men aanhaalt in geval van bijvoorbeeld epidemieën. 

De kapel die eerder bij de Luikerweg stond was in 1888 door pastoor Kribs opgericht als eerbetoon aan Sint Rochus, de beschermheilige van besmettelijke ziekten. Met de kapel riep men Sint Rochus op om verder dreigend ziekte-onheil te voorkomen. De kapel is onlangs door vrijwilligers van Stichting Oud Sint Pieter gerestaureerd. Zo zijn beide heiligenbeelden - Sint Rochus en Sint Donatus die in de nis van het dak staat -  opgeknapt en teruggeplaatst.